Změna názvu a sídla firmy
23. 8. 2016
Vážení obchodní partneři,
rádi bychom vás informovali o změně názvu naší společnosti. Walmsley enterprises international spol. s r.o. je k 23. srpnu 2016 nově registrována pod jménem AutoMax Group s.r.o.
K 29. srpnu 2016 se mění i sídlo společnosti a korespondenční adresa. Poznamenejte si, prosím, nové údaje:

nový název společnosti: AutoMax Group s.r.o.
nová adresa: Prague Office Park I, K Hájům 2/1233, 155 00 Praha 5

Všechny ostatní údaje zůstávají stejné.

S odvoláním na výše uvedené si vás dovolujeme upozornit na změnu e-mailových adres, která proběhne v návaznosti na stěhování. Nové adresy budou mít formát:

jmeno.prijmeni@automax-group.com
Původní e-mailové adresy budou i nadále funkční až do konce roku 2016.
V případě dotazů jsme připraveni vám poskytnout více informací.

AutoMax Group s.r.o.
(dříve Walmsley enterprises international spol. s r. o.)


Dear business partners,
we are taking the liberty to announce that effective from August 23rd, 2016 Walmsley enterprises international spol. s r.o. changes business name to AutoMax Group s.r.o.
From August 29th we will be relocated to new offices. Please note the new details:

new company name: AutoMax Group s.r.o.
new address: Prague Office Park I, K Hájům 2/1233, 155 00 Prague 5

All other details remain the same.

With reference to this move please note our e-mail contacts will change to the following:

name.lastname@automax-group.com
Our old e-mail addresses will continue to function through the end of 2016.
Feel free to contact us should you need any further information.
Looking forward to our ongoing cooperation.

AutoMax Group s.r.o.
(formerly known Walmsley enterprises international spol. s r. o.)